O spoločnosti

Profil

VSL Software, a.s. je dynamicky rozvíjajúcou sa spoločnosťou zameranou na dodávku IT služieb a komplexných softwarových riešení pre priemyselné podniky, obchodné spoločnosti, štátne a finančné inštitúcie. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Medzi klientov spoločnosti patria významné domáce i zahraničné spoločnosti a inštitúcie. Spolupracuje s kľúčovými systémovými integrátormi na slovenskom i medzinárodnom trhu, má uzavreté partnerské zmluvy o spolupráci s dominantnými spoločnosťami na slovenskom trhu ako sú IBM Slovensko, ORACLE Slovensko, úzko spolupracuje s HP Slovensko, SAP Slovensko, Asseco Slovakia a Novitech

Ciele spoločnosti:

  • byť poprednou spoločnosťou v oblasti vývoja software podľa požiadaviek zákazníka,
  • garantovať kvalitný, úspešný a efektívny vývoj založený na moderných technológiách a štandardoch s primeraným vkladom vlastného know-how,
  • zabezpečovať stálu podporu pre všetkých svojich zákazníkov aj po dokončení diela,
  • byť známa svojou kvalitou, precíznosťou a odbornosťou,
  • poskytovať priestor na osobný rozvoj začínajúcich i skúsených vývojárov v regióne, kde spoločnosť pôsobí,
  • podporovať vzdelanie v regióne, aktívne sa podieľať na akademickom živote v regióne.