O spoločnosti

História

V roku 1994 vznikla spoločnosť V.S.L. s.r.o. odčlenením IT sekcie spoločnosti Východoslovenská leasingová, a.s., Košice. Pri tomto osamostatnení sa novovzniknutá spoločnosť rozhodla v názve ponechať zaužívanú skratku, čo vysvetľuje kombináciu troch písmen dodnes používanú v názve spoločnosti.

V období rokov 1994 až 1998 sa spoločnosť etablovala na trhu a postupne sa stabilizovalo vývojové jadro spoločnosti. Spoločnosť sa zúčastnila na riešení projektov v bankovom sektore, podielom na projektoch v štátnej správe sa začala dlhoročná spolupráca so spoločnosťou Novitech.

V roku 1998 sa spoločnosť reštrukturalizovala a došlo k zmene obchodného názvu na VSL Software spol. s r.o. V tomto roku začala dlhodobá spolupráca s prvým kľúčovým integrátorom – s IBM Slovensko.

Obdobie od roku 1998 až po súčasnosť je pre spoločnosť charakteristické postupným rastom obratu, výnosov aj počtu zamestnancov. Postupne došlo k rozšíreniu pôsobnosti spoločnosti na priemyselnú, obchodnú a finančnú oblasť trhu. V tomto období sa uzatvorili dohody o spolupráci s významnými IT spoločnosťami na slovenskom trhu.

K 1.1.2006 sa spoločnosť transformovala na akciovú spoločnosť. V tom čase mala 40 zamestnancov, s perspektívou ďalšieho rastu v nasledujúcom polroku, a dva ťažiskové projekty zabezpečujúce stabilitu v ďalšom období.